Blog

Tags:
Full-stack Multi-tenant Application
Full-stack Multi-tenant Application
Building a full-stack multi-tenant application with Next.js

Next.js

Frontend

Backend

Full stack

Continue reading
Django + Next.js
Django + Next.js
Making full stack app with Django and Next.js

Backend

Frontend

Full stack

Continue reading
Multiplayer Turkish Wordle
The latest trend, "Wordle", was the first game to make an impact in 2022. In this article, I will talk about how I quickly set up a multiplayer Turkish Wordle game using open-source projects.

Frontend

Continue reading
React Server Components: Frontend Geliştirmenin Geleceği ve Modern Sorunlara Çözümler
React Server Components: Frontend Geliştirmenin Geleceği ve Modern Sorunlara Çözümler
React Sunucu Bileşenleri (RSC'ler), React'ın yalnızca bir render kütüphanesi olmanın ötesine geçmesine ve çerçeve içinde veri alma ve uzaktan istemci-sunucu iletişimi eklemesine yardımcı olur. Bu yazıda, RSC'lerin niçin oluşturulduğu, en iyi ne yaptığı ve ne zaman kullanılacağı anlatılıyorum.

Frontend

Next.js

Continue reading
© 2024 · ibrahim uzun